معرفی دستگاه های اسپرسو ساز خانگی مزتا

دستگاه اسپرسو ساز خانگی

دستگاه اسپرسو ساز مزتا در 4 طرح می باشد

که به ترتیب می توان معرفی کرد:

1- دستگاه اسپرسو ساز اتیمو مزتا

2- دستگاه اسپرسو ساز کندی M.S.C مزتا

3- دستگاه اسپرسو ساز سوناتا توا مزتا

4- دستگاه اسپرسو ساز کندی تمام اتوماتیک آرمونیا مزتا (دو حالته)

 

با کپسول قهوه های مختلف مزتا به راحتی در کمتر از 25 ثانیه به شما یک قهوه اسپرسو عالی با طعم های متفاوت می دهد.

 

1- دستگاه اسپرسو ساز کپسولی اتیمو مزتا

به راحتی می توان با این دستگاه کار کرد.

ابتدا کپسول ام.سی.اس با طعم دلخواه خود را درون دستگاه قرار دهید .

سپس آب را در مخزن دستگاه میریزیم توجه داشته باشید که آب باید تصفیه شده باشد یا آب معدنی

سپس دکمه استارت دستگاه را روشن می کنیم

بین 20 تا 25 ثانیه اجازه می دهیم دستگاه عصاره گیری کند سپس خاموش میکنیم

2- دستگاه اسپرسو ساز کپسولی سوناتا مزتا

این دستگاه برای کپسول های توا مناسب می باشد که در سه مدل در بسته های 15 عددی عرضه می گردد.

کپسول دلخواه خود را درون دستگاه قرار می دهید.

سپس آب را در مخزن دستگاه میریزیم توجه داشته باشید که آب باید تصفیه شده باشد یا آب معدنی

سپس دکمه استارت دستگاه را روشن می کنیم

بین 20 تا 25 ثانیه اجازه می دهیم دستگاه عصاره گیری کند سپس خاموش میکنیم.

زمان خاموش کردن دستگاه به خودمان برمیگردد که چه میزان قهوه دوست داشته باشیم .

رقیق تر یا غلیظ تر. هر چقدر غلیظ تر بخواهیم زودتر دستگاه را خاموش می کنیم

و هر چقدر رقیق تر بخواهیم اسپرسو را دیر تر دستگاه را خاموش میکنیم

 

3-دستگاه اسپرسو ساز کپسولی کندی M.C.S مزتا و آرمونیا تمام اتوماتیک مزتا:

این دستگاه با هر دو مدل کپسول قهوه ام.سی.اس و توا مزتا عمل میکند

دستگاه تمام اتوماتیک می باشد  در دو حالت قهوه کم و زیاد

در حالت کمتر روی 20 ثانیه خاموش می شود

در حالت بیشتر روی 30 ثانیه خاموش می شود

قهوه اسپرسو غلیظ و لانگ می دهد

کپسول دلخواه خود را درون دستگاه قرار می دهید.

سپس آب را در مخزن دستگاه میریزیم توجه داشته باشید که آب باید تصفیه شده باشد یا آب معدنی

سپس دکمه استارت دستگاه را روشن می کنیم .در این دستگاه دو حالت دکمه می باشد

که بسته به نوع قهوه ایی که می خواهید تهیه کنید دکمه را می زنید دستگاه اتوماتیک خاموش می شود.