چیدن دانه های قهوه از درخت قهوه – Coffee Beans Harvester

چیدن دانه های قهوه از درخت قهوه

مزرعه قهوه در برزیل

چیدن میوه خام قهوه از درخت (picking)

چیدن میوه خام قهوه از درخت به سه روش انجام میشود(coffee beans harvester):

 

1- چیدن دستی دان میوه قهوه ( selectively picking )

به این روش Hand picking Red coffee beans نیز گفته می شود.

چیدن دانه های قهوه در این روش کارگران به صورت دستی میوه های رسیده رو دست چین میکنند و از درخت جدا میکنند.

این روش گران ترین روش چیدن میوه گیلاسی قهوه از درخت میباشد.

زیرا زمان زیادی مصرف این پروسه می شود و دستمزد کارگران گران تر میباشد.

بیشتر مناسب برای دان قهوه عربیکا میباشد.

چیدن میوه گیلاسی قهوه با روش Hand picking

 

2- چیدن میوه قهوه به صورت نواری ( strip picking )

چیدن دانه های قهوه در این روش کارگر یک شاخه درخت گیاه قهوه رو از بالا تا پایین می چیند به وسیله چنگ های مخصوص

در این روش میوه های رسیده و نرسیده یکجا چیده می شوند.

در این روش میوه های گیلاسی رسیده و نرسیده یکجا چیده می شوند.

هر شاخه از بالا تا پایین یکبار به صورت نواری چیده می شود.

این روش بیشتر در دان قهوه ربوستا استفاده می شود زیرا هر درخت ربوستا در سال چندین بار میوه می دهد.

تقریبا ماهی یکبار می توان درخت ربوستا را چید.

از این رو بیشتر از این روش استفاده می کنند.

 

دانه های گیلاسی قهوه رسیده و نرسیده در روش strip picking

 

3- ماشین چیدن میوه قهوه( machine picking )

در این روش عمل چیدن میوه قهوه توسط ماشین انجام میشود.

در اطراف درخت قهوه به وسیله پلاستیک یا گونی های مخصوص پوشیده می شود و عمل چیدن

میوه گیلاسی قهوه توسط دستگاه انجام می شود.

در این روش نیز دانه های رسیده و نرسیده میوه گیلاسی قهوه یکجا چیده می شوند.

بسته به نوع دستگاهی که برای چیدن استفاده می شود دانه های قهوه جمع آوری می شوند.