روش های رست کردن دانه قهوه سبز خام

رست قهوه

رست قهوه

روش های رست کردن دانه قهوه سبز خام

دانه خام قهوه سبز  را باید بعد از انجام دادن پردازش و آماده سازی برد برای رست کردن (برشته کردن دانه قهوه) در این فرآیند دانه قهوه خام باید تحت حرارت قرار بگیرد تا از خام بودن در بیاد و  قابل استفاده شود.هر چقدر درجه رست قهوه بالا برود کافئین قهوه کمتر میشود و مزه قوه به تلخی میزند.

 

 سه روش  رست قهوه (برشته کردن دانه قهوه) عبارتند از :

Continuous Roasting Process

 

رست قهوه

رست قهوه

این روش که فرآیند رست کردن پیوسته نام دارد .با استفاده از دستگاه هایی انجام میشود که غلطان های بزرگی دارند .

دانه قهوه خام سبز روی غلطان ریخته می شود و به صورت یکجا رست می شود.

محدوده قدرت دستگاه از 5/0 تا 8 تن دانه قهوه در ساعت مشخص با گرمایش مشخص است که فرآیند برشته کردن دانه قهوه

را انجام می دهد.

حداقل دما 130 تا 140 درجه سانتیگراد و حداکثر دما 170-180 درجه سانتیگراد فرآیند roasting process را انجام می دهد.

 

رست قهوه

رست قهوه

Independent Roasting

این روش که رست کردن مستقل نام دارد. در این روش در هر منطقه هر شخص یا کمپانی قهوه یا کافه دار با

روش خاص خودش رست دانه قهوه خام را انجام می دهد.نمونه های معروف از این دست

Crosby coffee Brooklyn, Crosby coffee Liverpool میباشد. هر کدام روش خاص خود را برای رست کردن قهوه دارند.

رست قهوه

رست قهوه

 

Batch Roasting

در این روش که مقدار محدودی از دانه قهوه را می توان رست کرد.هر بار 100 تا 200 کیلو دانه قهوه سبز خام را رست می کنند.

در این روش در دستگاه های مخصوص برای مقدار مشخص از دانه قهوه رست قهوه صورت می گیرد

در این روش کیفیت قهوه حفظ می شود .رست یکنواختی دارد.قهوه هایی که با این روش رست می شوند معمولا روی پاکت آن

Roast Batch خورده می شود.

رست قهوه

رست قهوه

این روش گران ترین روش رست قهوه میباشد. که معمولا برای قهوه عربیکا ارگانیک به کار می رود.