ثبت شکایت

لطفا در صورتی که موردی در مورد سایت مزتا یا محصولات ارائه شده وجود دارد که باعث ناراحتی شما شده و میخواهید موارد را به ما اطلاع دهید از این فرم استفاده نمایید .

 

موارد بررسی شده و نتیجه از طریق ایمیل یا تماس به شما اطلاع داده خواهد شد .